Bodovni prag za studijske programe u 2021. godini

Pošaljite zahjtev za pristup informacijama i saznajte koji je bio bodovni prag za studijski program u 2021. godini, da biste se osigurali da imate sve potrebene informacije za upis na...

Proaktivna objava troškova putovanja članova Vlade RH 2011-2016. godina

Troškovi službenih putovanja hrvatskih ministara nisu do sada nikada bili javno objavljivani premda građani imaju pravo znati kako se troši novac iz državnog proračuna.

Otvaranje zatvorenih registara u 2015. godini

Zakon o pravu na pristup informacijama propisuje da bi javni registri, upisnici i slični skupovi podataka trebali biti otvoreni i objavljeni na internetskoj stranici tijela javne vlasti.