O ImamoPravoZnati.org akcijama i kampanjama

O ImamoPravoZnati.org akcijama i kampanjama

Ova internetska mikrostranica su male akcije i kampanje nastale pomoću ImamoPravoZnati.org. S njima promičemo bolji pristup javnim informacijama i transparentno trošenje našeg novca.

Za bolji pristup javnim informacijama i transparentno trošenje našeg novca

Sve što radimo je javno, i možete vidjeti na internetskoj stranici Gonga i Code for Croatia.