Registar

Otvaranje zatvorenih registara u 2015. godini

Zakon o pravu na pristup informacijama propisuje da bi javni registri, upisnici i slični skupovi podataka trebali biti otvoreni i objavljeni na internetskoj stranici tijela javne vlasti.

Putovanje

Proaktivna objava troškova putovanja članova Vlade RH 2011-2016. godina

Troškovi službenih putovanja hrvatskih ministara nisu do sada nikada bili javno objavljivani premda građani imaju pravo znati kako se troši novac iz državnog proračuna.

Visoka učilišta

Bodovni prag za studijske programe u 2021. godini

Pošaljite zahjtev za pristup informacijama i saznajte koji je bio bodovni prag za studijski program u 2021. godini, da biste se osigurali da imate sve potrebene informacije za upis na...